• 22. - 23. október 2020
  • Hotel Victoria, ul. V. Žingora 9820, 036 01 Martin

Všeobecné informácie pre partnerov

Podujatie Martinský Endoskop je v súlade s Medzinárodným etickým kódexom obchodnej praxe MedTech Europe: www.ethicalmedtech.eu
 

VÝSTAVNÁ PLOCHA BUDE VYSTAVOVATEĽOM
K DISPOZÍCII:

Štvrtok 22.10.2020 10.00-17.00
Piatok 23.10.2020 08.30-16.00


S výstavbou stánkov je možné začať deň pred podujatím 21.10.2020 po 17.00 hod.
V prípade potreby výstavby stánku deň pred podujatím kontaktujte zástupcu agentúry KAMI:
Štefánia Kamenická        
  kamenicka@agenturakami.sk
  + 421 905 530 158