4P shadow

26. – 27. október 2023   Hotel Victoria, Martin

Predbežný program – organizátori si vyhradzujú právo na zmeny

26. 20. 2023 štvrtok 

9.00 otvo­re­nie kon­fe­ren­cie
Blok pred­ná­šok
Obed
Blok pred­ná­šok
Veče­ra

27. 10. 2023  piatok

Blok pred­ná­šok
Obed 
Blok pred­ná­šok
14.00  ukon­če­nie kon­fe­ren­cie