III. Martinský endoskop  Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou 

26. – 27. október 2023   Hotel Victoria, Martin

Univerzitná nemocnica Martin
SLK
SK SaPA
JLFUK
SGS