III. Martinský endoskop  Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou 

26. – 27. október 2023   Hotel Victoria, Martin

SLK
Univerzitná nemocnica Martin
JLFUK
SK SaPA
SGS blue