• 18. - 19. november 2021
  • Hotel Victoria, ul. V. Žingora 9820, 036 01 Martin

ON-LINE REGISTRÁCIA účastníka na podujatie

Po vyplnení on-line formulára príde účastníkovi potvrdzujúci email so správou.
V prípade otázok nás prosím kontaktuje na: agenturakami@agenturakami.sk  
 

MARTINSKÝ ENDOSKOP
DIAGNOSTICKÁ A TERAPEUTICKÁ ENDOSKOPIA

4K: Kompetencie. Kvalita. Komplikácie. Korona.
Celoštátna konferencia s medzinárodnou účasťou

18. - 19. november 2021

Hotel Victoria, ul. V. Žingora 9820, 036 01 Martin

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ – Agentúra KAMI, s.r.o., so sídlom Letná 82/75, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 36 706 272 (ďalej len ,,Prevádzkovateľ“) spracúva v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je organizačné zabezpečenie odborného vedeckého vzdelávacieho podujatia na medzinárodnej úrovni, ktoré je považované za sústavne vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov. Chceme Vás uistiť, že sme vykonali všetky kroky potrebné k tomu, aby boli Vaše osobné údaje v absolútnom bezpečí. Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať takéto spracúvanie osobných údajov. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v pravidlách o ochrane osobných údajov nájdete na našom webovom sídle http://www.agenturakami.sk v sekcii ochrana osobných údajov alebo si ich môžete vyzdvihnúť priamo u nás.

Registračné poplatky

do 30.6.2021 od 1.7.2021 na mieste
Atestovaný lekár 39 € 55 € 60 €
Lekár v špecializačnej príprave 25 € 35 € 50 €
Sestra - členka SK SaPA 15 € 19 € 25 €
Sestra - nečlenka SK SaPA 19 € 25 € 36 €
Študenti zdarma

Registračný poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, konferenčné materiály, občerstvenie cez prestávky a vstup do vystavovateľských priestorov.
Registračné poplatky sa nevracajú, akceptuje sa náhradník. Aktívni účastníci nehradia registračné poplatky.
V prípade využitia zvýhodnenej registrácie je potrebné nielen sa zaregistrovať cez on-line registračný formulár, ale aj príslušnú sumu uhradiť do stanoveného termínu!

Doplatky k registrácii

Hands on tréning

Prihláška a bližšie informácie o „Hands on tréning“sú k dispozícií na adrese agenturakami@agenturakami.sk
30 minútové tréningy pre dve osoby (lekár + sestra), vyšetrovacie metódy na modeloch kolonoskopia, gastroskopia, ERCP, EUS a abdominálne USG.

Ubytovanie

Ubytovanie je zabezpečené v hoteli Victoria a ďalších ubytovacích zariadeniach v rámci mesta Martin. Zabezpečuje : Agentura KAMI s.r.o. , Spišská Nová Ves
Požiadavky na ubytovanie je potrebné zaslať na adresu: agenturakami@agenturakami.sk

Všeobecné obchodné podmienky Agentúry KAMI, s. r. o