• 22. - 23. október 2020
  • Hotel Victoria, ul. V. Žingora 9820, 036 01 Martin

Všeobecné informácie pre účastníkov

REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV
 

Štvrtok 22.10.2020 08.00-16.00
Piatok 23.10.2020 07.30-12.00


Pre uznanie kreditov ARS CME je potrebné registrovať sa každý kongresový deň samostatne. 

Potvrdenie o účasti: Konferencia je zaradená do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME. Kredity budú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR č. 74 / 2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SLK a Európskou akreditačnou radou. Potvrdenie o účasti na vzdelávacej aktivite CME si nájdu účastníci na stránke https://ks.lekom.sk – zóna pre lekárov, po prihlásení do svojho konta pod názvom danej aktivity.

 

 

REGISTRAČNÉ POPLATKY

 

Do
30.06.
2020

Po
1.7.
2020

Na mieste
Atestovaný lekár 39 € 55 € 60 €
Lekár v špecializačnej príprave 25 € 35 € 50 €
Sestra, členka SK SaPA 15 € 19 € 25 €
Sestra, nečlenka SK SaPA 19 € 25 € 36 €
Študenti zdarma zdarma zdarma

V prípade využitia zvýhodnenej registrácie je potrebné nielen sa zaregistrovať cez on-line registračný formulár, ale aj príslušnú sumu uhradiť do stanoveného termínu!

Registračný poplatok zahŕňa účasť na odbornom programe, odborné konferenčné materiály, občerstvenie cez prestávky a vstup do vystavovateľských priestorov.

Uhradené registračné poplatky sú nevratné, akceptuje sa náhradník.

Aktívni účastníci, hostia, členovia org. výboru, členovia vedeckého výboru a študenti lekárskych fakúlt registračné poplatky nehradia. Študenti sa preukážu platným indexom.