• 22. - 23. október 2020
  • Hotel Victoria, ul. V. Žingora 9820, 036 01 Martin

Program pre lekárov a sestry

22. október 2020

 

Meeting room

10:00 - 17.00

Hands on tréning vybraných vyšetrovacích metód na modeloch

kolonoskopia, gastroskopia, ERCP, EUS, abdominálna US

Kongresová sála

10.00 - 10.25

Oficiálne otvorenie konferencie

10.30 - 12.00

Kompetencie v digestívnej endoskopii I. (10+5min)

Gastroskopia a kolonoskopia
Enteroskopia
Polypektómia a mukozektómia
ESD a submukózna endoskopia
ERCP a cholangioskopia
EUS

12.00 - 13.00

Obed

13.00 - 15.30

Kompetencie v digestívnej endoskopii II. (10min+40min diskusia za okrúhlym stolom)

Kompetencie v digestívnej endoskopii – pohľad gastroenterológa.
Kompetencie v digestívnej endoskopii – pohľad detského gastroenterológa.
Kompetencie v digestívnej endoskopii – pohľad odborníka SZU.
Kompetencie v digestívnej endoskopii - pohľad odborníka odboru vzdelávania MZ SR.
Kompetencie v digestívnej endoskopii – pohľad odborníka z Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
Kompetencie v digestívnej endoskopii – okrúhly stôl s otvorenou diskusiou.

15.30 - 16.00

Coffee brak

16.00 - 18.30

"Takto to robíme my"

Neformálny workshop s diskusiou zameraný na „tipy and triky“ pri vybraných endoskopických výkonoch (10+5min). Voľné témy.

19.30 - 23.00

Diskusný večer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

23. október 2020

 

Kongresová sála

08.30 - 10.00

Kvalita endoskopie (10-5min)

Kvalitná ezofagogastroduodenoskopia.
Kvalitná kolonoskopia.
Kvalitná polypektómia,EMR a ESD.
Kvalitná enteroskopia.
Kvalitné ERCP a cholangioskopia.
Kvalitná EUS.

10.00 - 10.30

Coffee Break

10.30 - 12.00

Kvalita endoskopie II. (10+5min)

Optimálne pracovisko (technické vybavenie, priestorové a logistické podmienky).
Možnosti získavania endoskopických zručností na modeloch.
Videodokumentácia a fotodokumentácia v kvalitnej endoskopii tráviaceho traktu.
Dekontaminácia a dezinfekcia v digestívnej endoskopii.
Hygienické štandardy pri diagnostických a terapeutických endoskopických výkonoch.

12.00 - 13.00

Obed

13.00 - 15.00

Komplikácie endoskopie (10+5min)

Diagnostická endoskopia GIT-u.
Polypektómia, EMR a ESD.
POEM,G-POEM.
ERCP, cholangioskopia a biliárne stenty EUS, FNA a LAMS
Stenty v pažeráku, dvanástorníku a čreve.
Úloha rádiológa v riešení komplikácií endoskopie.
Úloha chirurga v riešení komplikácií endoskopie.

15.00 - 15.30

Záver

 

Meeting room 2

08.30 - 10.00

Kompetencie, kvalita a komplikácie v detskej endoskopii (10+5min)

Tréning detského endoskopistu.
Dospelý gastroenterológ a dieťa – benefity a riziká.
Anesteziológ v detskej endoskopii.
Komplikácie endoskopie z pohľadu detského gastroenterológa.
Komplikácie endoskopie z pohľadu detského chirurga.
Komplikácie endoskopie u detí z pohľadu rádiológa.

10.00 - 10.30

Coffee break 

10.30 - 12.00

Endoskopická sestra (10+5min)

15.45 - 16.00 Ukončenie konferencie