• 18. - 19. november 2021
  • Hotel Victoria, ul. V. Žingora 9820, 036 01 Martin

Program pre lekárov a sestry

18. novembra 2021

Martinský endoskop

II. MARTINSKÝ ENDOSKOP

4K=3K (KVALITA, KOMPETENCIE, KOMPLIKÁCIE) + KORONA

09.30 - 10.00 Otvorenie
Čestné predsedníctvo:
Predstavitelia mesta Martin, Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, Internej kliniky GE, SGS... a vzácni zahraniční hostia.

 

10.00 – 10.45 Komplikácie endoskopie I. (45 min.)
Moderátori: Martin Janík, Miloš Greguš
Martin Laclav
Komplikácie endoskopie v privátnej praxi - kto a čo chráni lekára?
Martin Janík
Komplikácie endoskopie z pohľadu UDZS – kto a čo chráni lekára?
Norbert Moravanský, Zuzana Zelinková
Kritériá kvality endoskopie vo forenznej medicíne - skúsenosti znaleckého ústavu.

 

10.45 – 11.00 Káva

 

11.00 – 12.00 Komplikácie endoskopie II. (60 min.)
Moderátori: Michal Demeter, Ján Janík
Martin Vorčák
Úloha rádiológa pri riešení komplikácií endoskopie.
Anton Dzian
Komplikácie endoskopie v hrudníku – chirurgická liečba.
Ján Janík
Komplikácie endoskopie v brušnej dutine – chirurgická liečba.

 

12.00 – 13.00 Obed

 

13.00 – 14.30 3K v endoskopii I. (90min.)
Moderátori: Zuzana Zelinková, Přemysl Falt
Rastislav Kunda
Kvalitná endoskopia: ideálny endoskopický sál.
Dušan Baláž
Kvalitná endoskopia: endoskopický nález, fotodokumentácia a videodokumentácia.
Michal Kalman
Kvalitná bioptická vzorka a endoskopický resekát.
Peter Uhrík
Analgosedácia pri endoskopii z pohľadu gastroenterológa.
Jana Sendreyová
Anesteziológ pri vybraných endoskopických výkonoch.
Ľubica Bielená
Zásady prevencie prenosu nozokomiálnych nákaz pri endoskopických výkonoch.
 

 

14.30 – 14.45 Káva

 

14.45 – 16.15 3K v endoskopii II. (90min.)
Moderátori: Peter Lietava, Milan Lukáš
Peter Bánovčin
Čo je kvalitná gastroskopia a kto ju vie urobiť?
Zuzana Zelinková
Čo je kvalitná kolonoskopia a kto ju vie urobiť?
Milan Lukáš
Komplikácie kolonoskopie u IBD pacientov a ich prevencia.
Peter Lietava
Kvalita a kompetencie v enteroskopii.
Přemysl Falt
Komplikácie enteroskopie: Čo prináša pokrok?
Zuzana Michnová
Komplikácie endoskopie u detských pacientov.

 

16.15 – 16.30 Káva

 

16.30 - 17.30 Sci-fi v endoskopii (60 min.)
Moderátori: Peter Bánovčin, Jan Hajer
Jan Hajer
Robotická endoskopia: sci-fi či realita?
prednáška sponzora
Artificial intelligence in endoscopy.
Ferdinand Varga
Virtuálna realita – súčasné možnosti využitia v endoskopickom tréningu.

 

17.30 – 17.45 Káva

 

17.45 - 19.45 Takto to robíme my– videoprezentácie a pôvodné práce (120 min.)
Moderátori: Rastislav Kunda, Jan Martínek
Rastislav Kunda
Disconnected duct syndrome – endoscopic therapy.
Vladimír Nosek
Endoskopická liečba striktúr žlčovodov po obtiažnej LCHE.
Jozef Záň
Menej tradičná liečba WON pankreasu.
Jiřina Pintová
Endoskopické riešenie komplikácií cholecystitídy u polymorbídnej pacientky.
Dagmar Dražilová
G-POEM - miniinvazívna liečba gastroparézy.
Kristína Hugová
Komplikácia endoskopickej liečby karcinómu pažeráka.
Andrej Orságh, Boris Pekárek
Kde všade používame studenú slučku my.
Michal Demeter
Veľký leiomyóm pažeráka – endoskopická liečba.

 

20.00 Zahájenie diskusného večera

 

21.00 Odovzdanie ceny „Martinský endoskop 2021“, za prínos pre rozvoj endoskopie na Slovensku

 

10.00 - 18.00 Endoskopický workshop – hands on tréning na modeloch podľa rozpisu

19. novembra 2021

 

08.30 - 10.45 3K v endoskopii III. (135min.)
Moderátori: Boris Pekárek, Jan Martínek
Michal Honko
Kvalitná endoskopická polypektómia a jej komplikácie.
Ján Ušák, Michal Honko
Komplikácie dilatácií stenóz tráviaceho traktu.
Andrej Orságh, Boris Pekárek
Kompetencie a kritériá kvality v EMR a ESD.
Boris Pekárek, Andrej Orságh
Komplikácie EMR a ESD.
Zuzana Vacková
Komplikácie submukóznej endoskopie.
Zuzana Havlíčeková
Komplikácie po POEM u 10-ročného dievčaťa s achaláziou – kazuistika.
Jana Krajčiová
Komplikácie endoskopickej liečby nádorov pažeráka.
Jan Martínek
3K v endoskopickej liečbe porúch motility GIT-u.
Eduard Veselíny
Komplikácie spojené s použitím metalických stentov v tráviacom trakte a ich riešenie.

 

10.45 – 11.00 Káva

 

11.00 - 12.00 3K ERCP a cholangioskopia (60 min.)
Moderátori: Tomáš Hucl, Ladislav Kužela
Tomáš Hucl
Kompetencie a kvalita v ERCP – ESGE odporúčania a realita.
Branislav Kunčák
Komplikácie ERCP I.: kanylácia, papilosfinkterotómia a choledocholithiáza.
Ladislav Kužela
Komplikácie ERCP II.: liečba benígnych a malígnych stenóz.
Rastislav Husťák
Komplikácie cholangioskopie.

 

12.00 – 13.00 Obed

 

13.00 - 14.00 3K EUS (60min.)
Moderátori: Vladimír Nosek, Jozef Záň
Tomáš Koller
Ako sa naučiť endosonografiu?
Jiřina Pintová
Komplikácie EUS FNAB.
Jozef Záň
Komplikácie EUS navigovaných drenáží.
Vladimír Nosek
Komplikácie LAMS.

 

14.00 - 14.50 Budúcnosť endoskopie na Slovensku (50 min.)
Moderátori: Michal Demeter, Boris Pekárek
Marian Bátovský, Táňa Novotná
Kvalita a kompetencie v digestívnej endoskopii – aktuálna situácia z pohľadu SZU.
Martin Kliment
Kvalita a kompetencie v digestívnej endoskopii – nemecký model.
Diskusia

 

14.50 - 15.50 COVID-19 a endoskopia na Slovensku (60 min.)
Moderátori: Dušan Baláž, Branislav Kunčák
Vyžiadaná prednáška
COVID-19 vo svete a na Slovensku - dva roky pandémie...čo nás ešte čaká?
Anna Krajčovičová-Gojdičová
COVID-19 na endoskopickom pracovisku – odkladné výkony v čase pandémie
Martin Schnierer
COVID-19 na endoskopickom pracovisku - bezpečnosť personálu a pacientov
Zita Bačíková
COVID-19 na endoskopickom pracovisku - ekonomické dopady na naše ambulancie
Diskusia

 

15.50 – 16.00 Záver konferencie

 

09.00 - 11.00 Endoskopické sestry (120 min.)
Moderátori: Xénia Pernišová, Marcela Vaňková
Martina Urbanová Matušovičová, Zuzana Havlíčeková, Soňa Sušienková
Závažné krvácanie u dieťaťa s Crohnovou chorobou.
Xénia Pernišová
Z-POEM – prvý na Slovensku.
Anna Špidusová
ESD z pohľadu sestry.
Janka Poliaková
COVID-19 a endoskopická sestra.

 

10.00 – 15.00 Endoskopický workshop – hands on tréning na modeloch podľa rozpisu