• 22. - 23. október 2020
  • Hotel Victoria, ul. V. Žingora 9820, 036 01 Martin

Príhovor

Vážené kolegyne, kolegovia,
milí priatelia!

 

Čas neúprosne beží. Máme tu leto. Sme po prvej (ne-)vlne pandémie COVID-19 a zdá sa že prichádza skutočná vlna druhá, ktorá už politikov a médiá tak moc nezaujíma. Zvykli sme si na viac ochranných pomôcok, štíty, rúšky, rukavice a COVID-19 sa stal súčasťou našej každodennej praxe. Odkladaní pacienti sa konečne dostali na plánované výkony. „Nepchaj to tam, keď to tam nejde“ – slová MUDr.Braňa Valacha – ktorého pamiatke tohoročný endoskop venujeme si opakujem hlavne keď veci nejdú tak ako by som chcel – a nie len v endoskopii.

Naše podujatie sme nezrušili, lebo 3K- kompetencie, kvalita a komplikácie endoskopie si zasluhujú svoju pozornosť a... osobné stretnutie s Vami – hoci aj v rúškach – sa nevyrovná žiadnemu vydarenému webináru na ZOOM-e – veď od Gastrofóra 2020 sme nemali možnosť sa osobne stretnúť.

Veríme, že druhá vlna COVID-19 rýchlo prebehne a II. Martinský endoskop bude tak, ako je plánované 22. – 23. 10. 2020. Odborný program máme skoro kompletný.

Snáď si v ňom každý z Vás nájde niečo zaujímavé. Máme sa na čo tešiť.

Dovidenia v Martine!

----------------------------------------------------------

MUDr. Michal Demeter, PhD.
predseda organizačného výboru