• 22. - 23. október 2020
  • Hotel Victoria, ul. V. Žingora 9820, 036 01 Martin

II. Martinský endoskop a COVID 19

Vážení priatelia dobrej endoskopie!
Život prináša rôzne nečakané situácie. Našu planétu zachvátila pandémia. Na Slovensku COVID-19 našťastie  viac postihol naše mysle ako pacientov a mne pripomína nové náboženstvo, alebo  politické hnutie, ktoré za všetko môže a všetko dokáže. Pod jeho vplyvom dokážeme nerobiť, robiť málo a robiť inak. Viac sa v práci obliekame a viac sa potíme. Nosíme štíty, masky, respirátory. Máme menej komplikácií (menej robíme). Bojujeme s neviditeľným nepriateľom ako najlepšie vieme. Moja osobná stratégia boja s COVID-19 sa mi osvedčila – teplá baranica, čakan (na nemilosrdné rozdrvenie nepriateľa), pohodlná posteľ a trocha kvalitného rumu mi pomohlo prežiť v zdraví (ilustračné foto). Verím, že aj vy ste si našli efektívny pandemický mód fungovania doma i v práci a že ste v poriadku. Verím, že druhá vlna COVID-19 nepríde a II. Martinský endoskop bude 22.-23.10.2020. Odborný program máme skoro kompletný. Snáď si v ňom každý z Vás nájde niečo zaujímavé. Máme sa na čo tešiť.   
Dovidenia v Martine!
Predseda organizačného výboru MUDr.Michal Demeter, PhD.

Vzhľadom na nepredvídateľný vývoj COVID 19 pandémie je aj napriek priaznivej epidemiologickej situácií možnosť, že kongres nebude možné uskutočniť v plánovanom termíne. V prípade nutnosti zmeny termínu sa uhradené registračné poplatky a poplatky sponzorov presúvajú na náhradný termín konferencie II. Martinský endoskop. V prípade požiadania o navrátenie finančných prostriedkov, budú tieto znížené o 20 % administratívny poplatok. 
Ďakujeme za pochopenie.