• 18. - 19. november 2021
  • Hotel Victoria, ul. V. Žingora 9820, 036 01 Martin

Endoskopické sestry Slovenska, Čiech a Moravy spojte sa!

Vzhľadom na nezastupiteľnú úlohu endoskopickej sestry v digestívnej endoskopii sme sa rozhodli podporiť vybrané prednášky súvisiace s témou 3K Kompetencie.Kvalita.Komplikácie. (..v digestívnej endoskopii) sponzorstvom prého autora/autorky formou úhrady konferenčného poplatku, zaistením ubytovania a stravy ako aj vstupu na diskusný večer.

Názov prednášky (10min+5min diskusia) prosíme zaslať na adresu organizátora (michaldemeter@hotmail.com)

najneskôr do 31.8.2020.

O zaradení Vašej prednášky do programu a pridelení sponzorstva budete informovaní najneskôr do 15.9.2020.