• 18. - 19. november 2021
  • Holiday Inn Žilina

Endoskopické sestry Slovenska, Čiech a Moravy spojte sa!

Vzhľadom na nezastupiteľnú úlohu endoskopickej sestry v digestívnej endoskopii sme sa rozhodli podporiť vybrané prednášky súvisiace s témou 4K Kompetencie • Kvalita • Komplikácie • Kovid (…v digestívnej endoskopii) sponzorstvom prého autora/autorky formou úhrady konferenčného poplatku, zaistením ubytovania a stravy ako aj vstupu na diskusný večer.