• 22. - 23. október 2020
  • Hotel Victoria, ul. V. Žingora 9820, 036 01 Martin

Detskí endoskopisti Slovenska, Čiech a Moravy spojte sa!

Vzhľadom na snahu umožniť prezentovať pohľad detských gastroenterológov na 3K v digestívnej endoskopii sme sa rozhodli podporiť vybrané prednášky súvisiace s témou konferencie sponzorstvom prého autora/autorky formou úhrady konferenčného poplatku, zaistením ubytovania a stravy ako aj vstupu na diskusný večer.

Názov prednášky (10min+5min diskusia) prosíme zaslať na adresu organizátora (michaldemeter@hotmail.com)

najneskôr do 31.8.2020.

O zaradení Vašej prednášky do programu a pridelení sponzorstva budete informovaní najneskôr do 15.9.2020.